Projekt „Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego” realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Gminą Miejską Biała Podlaska, Miastem Krasnystaw, Miastem Kraśnik, Gminą Łęczna, Miastem Puławy, Miastem Zamość w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Trwa wczytywanie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart